Mörrums Finmekano AB • Box 57  375 22 Mörrum • Besök: Parkvägen 35  375 30 Mörrum • Tel 0454-593 90 • Fax 0454-502 40 • fredrik@morrumsfinmekano.se • www.morrumsfinmekano.se

Kvalitet i varje moment

 

Det finns många skäl att anlita Mörrums Finmekano. Kvalitet är alltid en god anledning och vi jobbar målmedvetet för att hålla hög kvalitet i allt vi gör. Från första kundsamtal till produktion och leveranser.

 

För att leva upp till de höga målsättningarna om kvalitet ser vi till att ligga i framkant när det gäller investeringar i maskinparken. Våra medarbetare utbildar sig regelbundet på ny utrustning och nya programvaror – och vi lägger extremt hög vikt vid leverans-säkerhet. Att leverera i rätt tid och samtidigt hålla överenskomna kostnadsramar är naturligt och säkert också en bidragande orsak till att vi arbetat med många kunder under mycket lång tid.

Vi utvecklar oss ständigt när det gäller kvalitetstänkandet och i mer än 20 år har vi arbetat mot de krav som gäller enligt ISO 9000.