Mörrums Finmekano AB • Box 57  375 22 Mörrum • Besök: Parkvägen 35  375 30 Mörrum • Tel 0454-593 90 • Fax 0454-502 40 • fredrik@morrumsfinmekano.se • www.morrumsfinmekano.se

Miljöhänsyn genom hela verksamheten

 

Att visa hänsyn mot miljön är en lika självklar del av vår verksamhet som kvalitet, maskininvesteringar och leveranssäkerhet. Vi har en miljöpolicy som vi följer och som hjälper oss att arbeta strukturerat med miljöfrågorna.

 

Enligt vårt sätt att se på saken skall miljöarbetet betraktas som en ständig strävan efter förbättring och effektivisering. Att minska verksamhetens påverkan på miljön är ett arbete som aldrig blir helt färdigt. Det går alltid att tänka smartare, jobba enklare och få ett grönare resultat. För att minska vår miljö-påverkan jobbar vi över en bred front med allt från att justera processer och transporter till att minska energi- och vattenförbrukning. Sedan mer än 10 år arbetar vi efter de krav som gäller enligt ISO 14001.