Mörrums Finmekano Ab • Box 57  375 22 Mörrum • Besök: Parkvägen 35  375 30 Mörrum • Tel 0454-593 90 • Fax 0454-502 40 • fredrik@morrumsfinmekano.se • www.morrumsfinmekano.se

Slipavdelning

Arbetsområde

Tillverkningsår

1200x500

100x480

 

 

1994

1994

1966

1998